Câu hỏi:

06/09/2020 698

Mỗi người đều có quyền phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện mình theo các

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Mỗi người đều có quyền phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện mình theo các giá trị đạo đức xã hội và có quyền được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội…. để thực hiện mục tiêu tự hoàn thiện bản thân.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu thanhg ngữ, tục ngữ nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,765

Câu 2:

Phương án nào dưới đây không đúng khi bàn về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,613

Câu 3:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn về việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,414

Câu 4:

Phương án nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 6,861

Câu 5:

Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện người biết tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 06/09/2020 5,174

Câu 6:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 4,886

Câu 7:

Tự nhận thức bản thân để hiểu đúng về mình, đưa ra những quyết định đúng đắn là một

Xem đáp án » 06/09/2020 4,225

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »