Câu hỏi:

07/09/2020 763

Đun nóng chất béo trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Đun nóng chất béo trong dung dịch NaOH thu được muối natri của axit béo và glixerol.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Benzen không tác dụng được với chất nào sau?

Xem đáp án » 07/09/2020 2,626

Câu 2:

Chất khí nào sau đây được dung làm nhiên liệu cho đèn xì để hàn cắt kim loại?

Xem đáp án » 07/09/2020 2,208

Câu 3:

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là CO2SO2. Hóa chất nào sau đây có thể loại bỏ các tạp chất trên?

Xem đáp án » 07/09/2020 1,497

Câu 4:

Axit clohiđric phản ứng với tất cả các chất nào trong dãy sau?

Xem đáp án » 07/09/2020 1,332

Câu 5:

Cho metan tác dụng với khí clo theo tỉ lệ mol 1 : 1, có ánh sáng thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 07/09/2020 976

Câu 6:

Cho 23 gam rượu etylic tác dụng với axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng, hiệu suất phản ứng este hóa đạt 60%). Khối lượng etyl axetat (tính theo lượng rượu etylic) thu được là

Xem đáp án » 07/09/2020 819

Câu 7:

Cho 4,48g CaO tác dụng vừa đủ với axit H2SO4. Sau khi cô cạn sản phẩm, thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 07/09/2020 786

Bình luận


Bình luận