Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Hoá học 9 có đáp án

  • 1759 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Chất khí nào sau đây được dung làm nhiên liệu cho đèn xì để hàn cắt kim loại?

Xem đáp án

Đáp án. D

Khi axetilen cháy trong oxi, nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới 3000oC. Vì vậy axetilen được sử dụng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen để hàn cắt kim loại.


Câu 3:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Benzen không tác dụng được với chất nào sau?

Xem đáp án

Đáp án. D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 năm trước

Chúc Lcs

Bình luận


Bình luận