Câu hỏi:

07/09/2020 335

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:  B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án » 24/05/2020 11,418

Câu 2:

Khái niệm đúng về polime là

Xem đáp án » 24/05/2020 2,589

Câu 3:

Mắt xích của PE?

Xem đáp án » 24/05/2020 1,618

Câu 4:

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

Xem đáp án » 24/05/2020 830

Câu 5:

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là

Xem đáp án » 07/09/2020 789

Câu 6:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức C6H10O5n

Xem đáp án » 24/05/2020 565

Câu 7:

Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 07/09/2020 553

Bình luận


Bình luận