Câu hỏi:

07/09/2020 309

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án » 24/05/2020 11,496

Câu 2:

Khái niệm đúng về polime là

Xem đáp án » 24/05/2020 2,601

Câu 3:

Mắt xích của PE?

Xem đáp án » 24/05/2020 1,638

Câu 4:

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

Xem đáp án » 24/05/2020 832

Câu 5:

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là

Xem đáp án » 07/09/2020 792

Câu 6:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức C6H10O5n

Xem đáp án » 24/05/2020 568

Câu 7:

Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 07/09/2020 555

Bình luận


Bình luận