Câu hỏi:

09/09/2020 2,019

Hai nhân tố quan trọng nhất trong luật thơ là gì?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Luật thơ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Nhất,tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân minh” nói về yếu tố nào trong luật thơ?

Xem đáp án » 09/09/2020 1,531

Câu 2:

“Nhất,tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân minh” nói về thể thơ nào? 

Xem đáp án » 09/09/2020 763

Câu 3:

Trong mỗi âm tiết, yếu tố nào có vai trò quyết định, không thể vắng? 

Xem đáp án » 09/09/2020 679

Câu 4:

Nhận xét nào là chính xác về vần và nhịp của hai câu ca dao sau?

“Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”.

Xem đáp án » 09/09/2020 492

Bình luận


Bình luận