Câu hỏi:

09/09/2020 680

Trong mỗi âm tiết, yếu tố nào có vai trò quyết định, không thể vắng? 

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Luật thơ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhân tố quan trọng nhất trong luật thơ là gì?

Xem đáp án » 09/09/2020 2,019

Câu 2:

“Nhất,tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân minh” nói về yếu tố nào trong luật thơ?

Xem đáp án » 09/09/2020 1,532

Câu 3:

“Nhất,tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân minh” nói về thể thơ nào? 

Xem đáp án » 09/09/2020 763

Câu 4:

Nhận xét nào là chính xác về vần và nhịp của hai câu ca dao sau?

“Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”.

Xem đáp án » 09/09/2020 492

Bình luận


Bình luận