Luật thơ (có đáp án)

  • 1342 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai nhân tố quan trọng nhất trong luật thơ là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong mỗi âm tiết, yếu tố nào có vai trò quyết định, không thể vắng? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

“Nhất,tam, ngũ bất luận – Nhị, tứ, lục phân minh” nói về thể thơ nào? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nhận xét nào là chính xác về vần và nhịp của hai câu ca dao sau?

“Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”.

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận