Câu hỏi:

21/09/2020 255

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST mang gen quy định giới tính và có thể mang cả gen quy định tính trạng thường.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền theo quy luật nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 9,909

Câu 2:

Tính trạng có túm lông ở vành tai di truyền theo quy luật nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 5,920

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy định tính trạng thường nằm trên nhiễm sắc thể X.

Xem đáp án » 21/09/2020 2,232

Câu 4:

Ở người, gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X

Xem đáp án » 21/09/2020 2,166

Câu 5:

Ở nguời, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen trội H quy định tình trạng máu đông bình thường. Một gia đình có con trai mắc bệnh máu khó đông, bố mẹ đều bình thường, nhận định nào dưới đây là đúng? 

Xem đáp án » 21/09/2020 1,939

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về NST giới tính ở động vật.

Xem đáp án » 21/09/2020 1,041

Câu 7:

Các gen quy định tính trạng nằm trên NST Y ở đoạn không tương đồng chỉ di truyền cho:

Xem đáp án » 21/09/2020 940

Bình luận


Bình luận