Câu hỏi:

21/09/2020 1,204

Người ta cho rằng gen Hb là gen đa hiệu vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gen đa hiệu thực chất là:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,805

Câu 2:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 690

Câu 3:

Gen liên kết giống gen đa hiệu ở hiện tượng:

Xem đáp án » 21/09/2020 684

Câu 4:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án » 21/09/2020 634

Câu 5:

Nhận định đúng về gen đa hiệu là:

Xem đáp án » 21/09/2020 534

Câu 6:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:

Xem đáp án » 21/09/2020 395

Bình luận


Bình luận