Câu hỏi:

29/09/2020 407

Để giải thích trong tự nhiên các cá thể song nhị bội thường trở thành loài mới, điều nào sau đây là hợp lí nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Thể song nhị bội có bộ NST gồm 2 bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau

=> NST có sự tồn tại thành từng cặp tương đồng

=>có khả năng giảm phân hình thành giao tử và thụ tinh tạo ra thế hệ sau.

Tuy nhiên khi lai thể song nhị bội với bố mẹ ban đầu thì cho con lai bất thụ => cách li sau hợp tử

=> Thể song nhị bội cách li sính sản với bộ me ban đầu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:

Xem đáp án » 29/09/2020 5,560

Câu 2:

Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 2,752

Câu 3:

Một loài mao lương ban đầu đã hình thành nên hai loài khác nhau, một loài sống ở bãi bồi sông, một loài sống ở phía trong bờ sông, chúng cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng con đường?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,749

Câu 4:

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,716

Câu 5:

Hai loài chim rất giống nhau cùng sống trong một khu rừng nhưng khác nhau tập tính sinh sản, con đực của hai loài có vũ điệu tán tỉnh con cái khác nhau. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,182

Câu 6:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 29/09/2020 1,177

Câu 7:

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

Xem đáp án » 25/09/2020 1,164

Bình luận


Bình luận