Câu hỏi:

29/09/2020 1,162

Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây?

(1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu.

(2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu.

(3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu.

(4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Quần thể khôi phục có các đặc điểm đúng là (1), (3).

1 đúng, với sự tác động của yếu tố ngẫu nhiên chỉ mới tạo ra sự khác biệt về tần số alen nên đây vẫn là các cá thể cùng loài.

2 sai, quần thể mới có kiểu gen và tần số alen khác quần thể ban đầu do chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

3 đúng Do số lượng cá thể trong quần thể sống sót có số lượng rất ít → giao phối gần  nên di truyền trong quần thể kém đa dạng hơn.

4 sai vì điều kiện sống đã biến đổi nên trong mỗi môi trường sống đều có sự tác động của CLTN để hình thành nên quần thể thích nghi tương ứng, không thể khẳng định quần thể được khôi phục có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:

Xem đáp án » 29/09/2020 5,563

Câu 2:

Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 2,752

Câu 3:

Một loài mao lương ban đầu đã hình thành nên hai loài khác nhau, một loài sống ở bãi bồi sông, một loài sống ở phía trong bờ sông, chúng cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng con đường?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,750

Câu 4:

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,721

Câu 5:

Hai loài chim rất giống nhau cùng sống trong một khu rừng nhưng khác nhau tập tính sinh sản, con đực của hai loài có vũ điệu tán tỉnh con cái khác nhau. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,182

Câu 6:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 29/09/2020 1,177

Câu 7:

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

Xem đáp án » 25/09/2020 1,165

Bình luận


Bình luận