Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Hình thành loài cùng khu vực địa lý

  • 589 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 3:

Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm nào khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai loài hình thành bằng cách li tập tính sẽ khác nhau về tập tính.


Câu 4:

Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm khác nhau đầu tiên là?

Xem đáp án

Đáp án B

Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm khác nhau đầu tiên là về tập tính.


Câu 5:

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là ví dụ về hình thành loài mới bằng cách li sinh thái.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận