Câu hỏi:

29/09/2020 359

Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau:

 1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử

 2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử

3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ

4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới

5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen

Số nhận xét chính xác là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các nhận xét chính xác là : 1, 2, 3.

4 sai, do cá thể 4 mặc dù có khả năng sinh sản nhưng chưa được xem là loài mới, vì dù theo bất cứ con đường nào, loài luôn xuất hiện với ít nhất là 1 quần thể, một vài cá thể không thể được xem là loài mới.

5 sai, cá thể 4 không phải được tạo ra từ phương pháp lai xa và đa bội hóa → cá thể 4 không phải có kiểu gen đồng hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:

Xem đáp án » 29/09/2020 5,513

Câu 2:

Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 2,742

Câu 3:

Một loài mao lương ban đầu đã hình thành nên hai loài khác nhau, một loài sống ở bãi bồi sông, một loài sống ở phía trong bờ sông, chúng cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng con đường?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,725

Câu 4:

Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,706

Câu 5:

Hai loài chim rất giống nhau cùng sống trong một khu rừng nhưng khác nhau tập tính sinh sản, con đực của hai loài có vũ điệu tán tỉnh con cái khác nhau. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

Xem đáp án » 25/09/2020 1,178

Câu 6:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 29/09/2020 1,171

Câu 7:

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

Xem đáp án » 25/09/2020 1,155

Bình luận


Bình luận