Câu hỏi:

07/10/2020 202

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

a. ngồi bệt

b. trắng bệch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp :

Hoa thảo quả ...ảy dưới gốccây kín đáo và ...ặng ...ẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa ...ửa, chứa ...ắng.

Xem đáp án » 07/10/2020 434

Câu 2:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Nhà ai vừa chín quả đầu

    Đã nghe ...óm trước vườn ...au thơm lừng

Lá chiều cụp ngủ ung dung

Để cây thức giấc tưng bừng ...ớm mai.

Xem đáp án » 07/10/2020 351

Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 263

Câu 4:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 235

Câu 5:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 231

Câu 6:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau:

Xem đáp án » 07/10/2020 223

Bình luận


Bình luận