Câu hỏi:

07/10/2020 433

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp :

Hoa thảo quả ...ảy dưới gốccây kín đáo và ...ặng ...ẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa ...ửa, chứa ...ắng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

    Hoa thảo quả nảy dưới gốccây kín đáo và lặng lẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Nhà ai vừa chín quả đầu

    Đã nghe ...óm trước vườn ...au thơm lừng

Lá chiều cụp ngủ ung dung

Để cây thức giấc tưng bừng ...ớm mai.

Xem đáp án » 07/10/2020 351

Câu 2:

Con hãy điền s hoặc x vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 263

Câu 3:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 234

Câu 4:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 231

Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau:

Xem đáp án » 07/10/2020 223

Câu 6:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 201

Bình luận


Bình luận