Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4

  • 1310 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Áo quần xộc xệch.

b. Chèo đò sang ngang.

c. Nhà máy xả nước.


Câu 2:

Con hãy điền sao hoặc xao vào những chỗ trống thích hợp:

a. Những ngôi ... khuya tỏa sáng lấp lánh.

b. Linh thấy ... xuyến và lòng đầy nhớ nhung khi nghĩ về bà.

c. Cây lá trong vườn xôn ... đón nắng.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Những ngôi sao khuya tỏa sáng lấp lánh.

b. Linh thấy xao xuyến và lòng đầy nhớ nhung khi nghĩ về bà.

c. Cây lá trong vườn xôn xao đón nắng


Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Cây lúa mừng vui phất cờ

Dây khoai nảy xanh lá mới

Cau xòe tay hứng giọt mưa rơi

Ếch nhái uôm uôm mở hội

Cá múa tung tăng.

-Đáp án: xanh, xòe


Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. ngồi bệt

b. trắng bệch


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận