Câu hỏi:

07/10/2020 187

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

a. nô nức

b.  đất

 

c.  đùa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp :

Hoa thảo quả ...ảy dưới gốccây kín đáo và ...ặng ...ẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa ...ửa, chứa ...ắng.

Xem đáp án » 07/10/2020 439

Câu 2:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Nhà ai vừa chín quả đầu

    Đã nghe ...óm trước vườn ...au thơm lừng

Lá chiều cụp ngủ ung dung

Để cây thức giấc tưng bừng ...ớm mai.

Xem đáp án » 07/10/2020 355

Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 266

Câu 4:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án » 07/10/2020 238

Câu 5:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 232

Câu 6:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau:

Xem đáp án » 07/10/2020 226

Câu 7:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 207

Bình luận


Bình luận