Câu hỏi:

12/10/2020 3,344

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là 

Xem đáp án » 12/10/2020 5,671

Câu 2:

Crăckinh dầu mỏ để thu được 

Xem đáp án » 12/10/2020 3,071

Câu 3:

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là

Xem đáp án » 12/10/2020 1,449

Câu 4:

Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% metan; 2% nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,413

Câu 5:

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,330

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 12/10/2020 900

Bình luận


Bình luận