Câu hỏi:

12/10/2020 3,601

Crăckinh dầu mỏ để thu được 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là 

Xem đáp án » 12/10/2020 6,920

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ?

Xem đáp án » 12/10/2020 4,271

Câu 3:

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là

Xem đáp án » 12/10/2020 1,662

Câu 4:

Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% metan; 2% nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,542

Câu 5:

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,431

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,107

Bình luận


Bình luận