Câu hỏi:

12/10/2020 313

Cho các dẫn xuất halogen sau :

(1)   C2H5F.           (2)   C2H5Br.                   (3)  C2H5I.             (4) C2H5Cl.

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các chất trên cùng thuộc dẫn xuất halogen của etan nên phân tử có M càng lớn nhiệt độ sôi càng cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 12/10/2020 3,427

Câu 2:

Theo quy tắc Zai-xep, sản phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan?

Xem đáp án » 12/10/2020 2,003

Câu 3:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án » 12/10/2020 759

Câu 4:

Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là :

Xem đáp án » 12/10/2020 648

Câu 5:

Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 12/10/2020 492

Câu 6:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án » 12/10/2020 426

Câu 7:

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được

Xem đáp án » 12/10/2020 418

Bình luận


Bình luận