Câu hỏi:

12/10/2020 70

Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng , sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

Trả lời:

Đáp án:C

Kim loại dư là Cu nên HNO3 hết. Vì kim loại dư nên dung dịch chỉ chứa Fe2+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp chất không phản ứng với nhau là:

Xem đáp án » 12/10/2020 3,357

Câu 2:

Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,804

Câu 3:

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là:

Xem đáp án » 12/10/2020 117

Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 12/10/2020 102

Câu 5:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:

Xem đáp án » 12/10/2020 99

Câu 6:

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án » 12/10/2020 97

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »