Câu hỏi:

23/10/2020 74

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì

Câu hỏi trong đề:   Dấu hiệu chia hết cho 9 !!

Trả lời:

Đáp án C

Theo SGK: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ hai chữ số 1; 9  hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số giống nhau và  chia hết cho 9

Xem đáp án » 23/10/2020 313

Câu 2:

Tìm các chữ số a và b sao cho a-b=4 và 87ab¯ chia hết cho 9

Xem đáp án » 24/10/2020 296

Câu 3:

Tìm hai số tự nhiên chia hết cho 9, biết rằng: Tổng của chúng bằng *657¯ và hiệu của chúng bằng 5*91¯

Xem đáp án » 23/10/2020 161

Câu 4:

Chứng minh rằng ab¯-ba¯ chia hết cho 9

Xem đáp án » 24/10/2020 141

Câu 5:

Cho n=7a5¯+8b4¯. Biết a-b-=n và n chia hết cho 9. Tìm a và b.

Xem đáp án » 24/10/2020 140

Câu 6:

Chứng minh rằng D=45+99+180 chia hết cho 9

Xem đáp án » 24/10/2020 138

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »