Câu hỏi:

26/10/2019 2,322

Hòa tan hết 26,92 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong V lít dung dịch hỗn hợp chứa HCl 1M; NaNO3 0,5M kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (chỉ chứa m gam muối, không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,32 gam bột Cu. Nếu cho dung dịch KOH dư vào Y, thu được 29,62 gam kết tủa. Giá trị của m là?

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 26/10/2019 4,955

Câu 2:

Thành phần chính của quặng xiđerit là

Xem đáp án » 26/10/2019 4,716

Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

K2Cr2O7FeSO4,H2SO4XNaOH đYBr2,NaOHZ

Biết X, Y và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là

Xem đáp án » 26/10/2019 3,576

Câu 4:

Đốt cháy 21,6 gam X gồm Mg và Fe bằng hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 thu được 47,7 gam  hỗn hợp rắn Z gồm các oxit và muối clorua. Hòa tan hết rắn Z trong dung dịch chứa 0,8 mol HCl thu được dung dịch T có chứa m gam FeCl3. Mặt khác, dung dịch T phản ứng vừa đủ  với 1,45 mol AgNO3  thu được 206,3 gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m  là

Xem đáp án » 26/10/2019 2,020

Câu 5:

Cho 8,4 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ), dung dịch X và còn lại 2,8 gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 26/10/2019 1,487

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đình Tuấn
20:29 - 16/12/2020

Dạ 4a-2b=0,26 là sao vậy ạ?

VJ Trợ giảng Hóa học 2
11:20 - 24/12/2020

Ta áp dụng bt e:
Trong hh X chỉ có Fe3O4= Fe2O3. feo (b mol) chứa sắt hóa trị III=> ban đầu trong X Fe3+ có sẵn là: 2b mol. Sau pu Fe3+ là 0,26=> lượng Fe3+ tăng lên sau pu td với (h+,no3-)= 0,26-2b do quá trình fe2+ trong muối và oxit (htri II) tăng lên Fe3+ nên đã cho 1 e
bte: 1. (0,26-2b)= 3. nNO
=> 0,26 -2b = 3.4a/3
=> 4a +2b = 0,26

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »