265 bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi đại học có lời giải (P4)

  • 2659 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho hỗn hợp gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH (dư) vào Y thu được kết tủa là

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

Vì dung dịch có H+ và NO3- nên 

Do NaOH dư nên kết tủa Zn(OH)2 bị tan hết. Do đó, kết tủa chỉ có Fe(OH)3


Câu 5:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

A. Đúng vì Fe2+ có số oxi hóa trung gian.

B. Sai vì Fe3+ có thể xuống Fe còn Cl- có thể lên Cl2.

C. Đúng theo tính chất của Cl2.

D. Đúng vì Fe2+ dễ bị oxi hóa thành Fe3+.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận