265 bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P7)

  • 2319 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận