265 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 2669 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận