Câu hỏi:

30/10/2020 79

Trong hình bên hãy kể tên:

 

a) Các tia đối nhau.

b) Các tia trùng nhau.

c) Các tia không có điểm chung.

Câu hỏi trong đề:   Luyện tập !!

Trả lời:

a) Các tia đối nhau là: AxAy; BxBy.

b) Các tia trùng nhau là: ABAy; BABx.

c) Các tia không có điểm chung là AxBy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ 5 điểm M, N, P, Q, R sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng; ba điểm N, P, Q thẳng hàng còn ba điểm N, P, R không thẳng hàng.

a) Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó.

b) Kể tên các tia gốc P. Trong các tia đó hai tia nào đối nhau? Hai tia nào trùng nhau?

Xem đáp án » 30/10/2020 922

Câu 2:

Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau. Lấy điểm MOx, NOy và điểm P sao cho M nằm giữa O và P.

a) Viết tên các tia trùng nhau với tia My.

b) Hai tia MN và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Mx và Ny có trùng nhau không? Vì sao?

d) Hai tia ON và OM có đối nhau không? Vì sao?

e) Hai tia ON và OP có đối nhau không? Vì sao?

Xem đáp án » 30/10/2020 259

Câu 3:

Cho điểm O thuộc đường thẳng xx’. Lấy hai điểm A, B thuộc tia Ox sao cho điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Trên hình vẽ có bao nhiêu tia? Có bao nhiêu cặp tia đối nhau?

Xem đáp án » 30/10/2020 250

Câu 4:

Trên một đường thẳng lấy n điểm A1, A2, A3…., An. Qua các điểm này vẽ các đường thẳng song song với nhau. Tính giá trị của n để trong hình có đúng 100 tia.

Xem đáp án » 30/10/2020 214

Câu 5:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C.

b) Viết tên các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC.

Xem đáp án » 30/10/2020 172

Câu 6:

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Chứng tỏ rằng:

a) Hai tia BA, BD đối nhau.

b) Hai tia CA, CD đối nhau.

Xem đáp án » 30/10/2020 166

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »