Câu hỏi:

31/10/2020 204

Cho tờ lịch tháng 4 dưới đây: 

Tháng này có bao nhiêu ngày ?

Trả lời:

Tháng 4 trong tờ lịch trên có 30 ngày.

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tờ lịch tháng 4

Tháng 4 có bao nhiêu ngày thứ ba?

Xem đáp án » 31/10/2020 273

Câu 2:

Cho tờ lịch tháng 4:

Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 4. Thứ tư tuần sau là ngày

Xem đáp án » 31/10/2020 201

Câu 3:

Cho tờ lịch tháng 4

Ngày 24 tháng 4 là thứ mấy ?

Xem đáp án » 31/10/2020 156

Câu 4:

Khoảng thời gian nào dưới đây ngắn nhất ?

Xem đáp án » 31/10/2020 132

Câu 5:

Cho tờ lịch tháng 4: 

Có mấy ngày thứ năm trong tháng này ? Đó là các ngày nào ?

Xem đáp án » 31/10/2020 123

Bình luận


Bình luận