Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ngày, tháng

  • 402 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tờ lịch tháng 4 dưới đây: 

Tháng này có bao nhiêu ngày ?

Xem đáp án

Tháng 4 trong tờ lịch trên có 30 ngày.

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Ngày mười lăm tháng mười một được viết là:

Xem đáp án

Ngày mười lăm tháng mười một được viết là ngày 15 tháng 11

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Cho tờ lịch tháng 4

Ngày 24 tháng 4 là thứ mấy ?

Xem đáp án

Ngày 24 tháng 4 là thứ 5

Đáp án là D


Câu 4:

Cho tờ lịch tháng 4

Tháng 4 có bao nhiêu ngày thứ ba?

Xem đáp án

Tháng tư có các ngày thứ 3 là: ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29

Đáp án là C


Câu 5:

Cho tờ lịch tháng 4:

Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 4. Thứ tư tuần sau là ngày

Xem đáp án

Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 4. Thứ tư tuần sau là ngày 23 tháng 4

Đáp án là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận