Câu hỏi:

02/11/2020 71

Cho đoạn thẳng AB dài 11cm. Điểm nằm M giữa A và B. Biết MB – MA = 5cm. Tính độ dài đoạn MB, MA.

Câu hỏi trong đề:   Luyện tập !!

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Cho đoạn thẳng MN = 5cm và đường thẳng xy. Có thể vẽ được bao nhiêu trường hợp? Vẽ từng trường hợp.

b) Cho đoạn thẳng Ab = 5cm và tia Oy. Có bao nhiêu cách vẽ? Vẽ từng trường hợp.

c) Cho hai đoạn thẳng Ab = 3cm và MN = 4cm. Có bao nhiêu cách vẽ? Vẽ từng trường hợp.

d) Cho AB là hai điểm trên tia Ox, sao cho OA = 7cm, AB = 3cm. Khi vẽ hình có bao nhiêu trường hợp xảy ra? Vẽ từng trường hợp.

Xem đáp án » 03/11/2020 358

Câu 2:

Đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm P nằm giữa hai điểm M và N sao cho PN = 3cm.

a) Tính độ dài đoạn MP.

b) Trên tia đối của tia PM lấy điểm E sao cho PE = 1cm. So sánh MP và EN.

Xem đáp án » 03/11/2020 337

Câu 3:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B, điểm I nằm giữa O và B. Giải thích vì sao: 

a) O nằm giữa A và I

b) I nằm giữa AB

Xem đáp án » 02/11/2020 244

Câu 4:

Trên tia Ox lấy hai điểm EF sao cho OE = 1cm ; OF = 5cm. Trên tia FO lấy điểm K sao cho Fk = 3cm.

a) Tính EF;

b) So sánh OE với EK.

Xem đáp án » 03/11/2020 203

Câu 5:

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 2cm; PQ = 3cm.

a) Tính OQ;

b) Trên tia Ox lấy điểm I sao cho QI = 1cm. Tính PI.

Xem đáp án » 03/11/2020 191

Câu 6:

a) Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 8cm. Hỏi trong ba điểm A, B O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C sao cho AB = 7cm, BC= 5cm, AC = 12cm. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án » 02/11/2020 177

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »