Câu hỏi:

02/11/2020 51

Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD và SBC.  Gọi M là giao điểm của SG và  AD; N là giao điểm của SG’ và BC và O là giao điểm của BD và AN. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ADG’) và (SBD)

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD; F là giao điểm của IK và SE; M là giao điểm của JK và BD. Tìm giao điểm của (IJK) và SD

Xem đáp án » 02/11/2020 1,167

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB và AB= 2CD. Gọi I, J, K lần lượt là ba điểm trên các cạnh  SA; AB; BC. Gọi F là giao điểm của SD và (IJK). Tính tỉ số FSFD

Xem đáp án » 02/11/2020 969

Câu 3:

Cho tứ diện SABC. Gọi K; N trung điểm SA và BC. M là điểm thuộc đoạn SC sao cho:  3SM = 2MC. Gọi E là giao điểm của AC và KM; NE  cắt AB tại I. Tìm khẳng định đúng?

Xem đáp án » 02/11/2020 571

Câu 4:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD. Tìm giao điểm của IK và (SBD)

Xem đáp án » 02/11/2020 568

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi K là  giao điểm  của đường thẳng SC và mặt phẳng (AMN). Gọi J giao điểm của AK và SO, tính JKJA

Xem đáp án » 02/11/2020 405

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi E là giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng ABCD. Tính ENEM

Xem đáp án » 02/11/2020 386

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »