Câu hỏi:

02/11/2020 253

Cho tứ diện S.ABCD ; gọi D; E; F lần lượt là trung điểm của AB ; BC; SA. Gọi H là giao điểm của AE và CD. Gọi giao tuyến của 2 mặt phẳng (SCD) và (BFC) là CI. SH và CI cắt nhau tại O. Tính tỉ số OHOS

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD; F là giao điểm của IK và SE; M là giao điểm của JK và BD. Tìm giao điểm của (IJK) và SD

Xem đáp án » 02/11/2020 1,168

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB và AB= 2CD. Gọi I, J, K lần lượt là ba điểm trên các cạnh  SA; AB; BC. Gọi F là giao điểm của SD và (IJK). Tính tỉ số FSFD

Xem đáp án » 02/11/2020 969

Câu 3:

Cho tứ diện SABC. Gọi K; N trung điểm SA và BC. M là điểm thuộc đoạn SC sao cho:  3SM = 2MC. Gọi E là giao điểm của AC và KM; NE  cắt AB tại I. Tìm khẳng định đúng?

Xem đáp án » 02/11/2020 571

Câu 4:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD. Tìm giao điểm của IK và (SBD)

Xem đáp án » 02/11/2020 568

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi K là  giao điểm  của đường thẳng SC và mặt phẳng (AMN). Gọi J giao điểm của AK và SO, tính JKJA

Xem đáp án » 02/11/2020 405

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi E là giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng ABCD. Tính ENEM

Xem đáp án » 02/11/2020 386

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »