Câu hỏi:

06/11/2020 244

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 x 9 = 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

5 x 9 = 45  nên số thích hợp điền vào chỗ trống là 45

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ mua 8 túi bánh, mỗi túi có 3 cái.

Mẹ đã mua   cái bánh

Xem đáp án » 06/11/2020 359

Câu 2:

Thương của số chẵn liền sau số 30 với 4 có giá trị là:

Xem đáp án » 06/11/2020 320

Câu 3:

x : 4 = 5 Giá trị của x là:

Xem đáp án » 06/11/2020 287

Câu 4:

Hình nào dưới đây đã khoanh 12 đồ vật ?

Xem đáp án » 06/11/2020 254

Câu 5:

Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 3 được thương lớn hơn 4 và nhỏ hơn 7?

Xem đáp án » 06/11/2020 242

Câu 6:

Giá trị của biểu thức 4 x 3 + 28 là :

Xem đáp án » 06/11/2020 231

Bình luận


Bình luận