Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về phép nhân và phép chia

  • 301 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 x 9 = 

Xem đáp án

5 x 9 = 45  nên số thích hợp điền vào chỗ trống là 45


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 4 x 3 + 28 là :

Xem đáp án

4 x 3 + 28 = 12 + 28 = 40

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Mẹ mua 8 túi bánh, mỗi túi có 3 cái.

Mẹ đã mua   cái bánh

Xem đáp án

Mẹ đã mua số cái bánh là : 8 x 3 = 24 (cái bánh)

Số thích hợp điền vào ô trống là 24


Câu 4:

Hình nào dưới đây đã khoanh 12 đồ vật ?

Xem đáp án

- Hình 1 có 6 cái ghê, 12 số ghế là 6 : 2 = 3

Hình 1 được khoanh 2 cái ghế

- Hình 2 có 6 cái ghế 12 số ghê là 6 : 2 = 3

Hình 2 được khoanh 3 cái ghê

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

x : 4 = 5 Giá trị của x là:

Xem đáp án

x : 4 = 5

     x = 5 x 4

     x = 20

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận