Câu hỏi:

06/11/2020 252

Hình nào dưới đây đã khoanh 12 đồ vật ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 1 có 6 cái ghê, 12 số ghế là 6 : 2 = 3

Hình 1 được khoanh 2 cái ghế

- Hình 2 có 6 cái ghế 12 số ghê là 6 : 2 = 3

Hình 2 được khoanh 3 cái ghê

Đáp án cần chọn là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ mua 8 túi bánh, mỗi túi có 3 cái.

Mẹ đã mua   cái bánh

Xem đáp án » 06/11/2020 351

Câu 2:

Thương của số chẵn liền sau số 30 với 4 có giá trị là:

Xem đáp án » 06/11/2020 318

Câu 3:

x : 4 = 5 Giá trị của x là:

Xem đáp án » 06/11/2020 285

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 x 9 = 

Xem đáp án » 06/11/2020 242

Câu 5:

Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 3 được thương lớn hơn 4 và nhỏ hơn 7?

Xem đáp án » 06/11/2020 242

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Bác Lan bán được 15l dầu. Số lít dầu còn lại bác rót đều vào 8  can, mỗi can 2l.

Ban đầu bác Lan có số lít dầu là  lít

Xem đáp án » 06/11/2020 230

Bình luận


Bình luận