Câu hỏi:

09/11/2020 171

Tam giác ABC cân tại A có AB=9 cm, BC=15 cm. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Chứng minh rằng 4,9<AD<5 cm

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Định lý Pitago !!

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. 

a) Tính độ dài cạnh BC. 

b)Kẻ AH vuông góc BC. Biết AH = 4,8cm. Tính độ dài các đoạn BH.

Xem đáp án » 09/11/2020 1,831

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết AH = 3cm, HC = 2cm. Tính độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 1,009

Câu 3:

Cho hình vẽ bên, trong đó BC= 6cm, AD=8cm. Chứng minh rằng AD vuông góc với BC

Xem đáp án » 09/11/2020 887

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết BC = 20cm, HA = 9cm, HC = 16cm. Hãy tính AB bằng hai cách

Xem đáp án » 09/11/2020 666

Câu 5:

Cho tam giác ABC có AB = 24, AC = 32, BC = 40. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 7. Chứng minh rằng 

a, Tam giác ABC vuông

b, AMB^=2C^

Xem đáp án » 09/11/2020 417

Câu 6:

a) Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20 cm, độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 3 và 4. Tính độ dài các cạnh góc vuông

b) Tính các cạnh của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 5:12, chu vi của tam giác bằng 60 cm

Xem đáp án » 09/11/2020 416

Bình luận


Bình luận