Câu hỏi:

09/11/2020 180

Chọn trong các số 3,4,5,8,9,12,13,15 các bộ ba số có thể là độ dài các cạnh của một tam giác vuông. thể là độ dài các cạnh của một tam giác vuông.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Định lý Pitago !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. 

a) Tính độ dài cạnh BC. 

b)Kẻ AH vuông góc BC. Biết AH = 4,8cm. Tính độ dài các đoạn BH.

Xem đáp án » 09/11/2020 3,341

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết AH = 3cm, HC = 2cm. Tính độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 2,368

Câu 3:

Cho hình vẽ bên, trong đó BC= 6cm, AD=8cm. Chứng minh rằng AD vuông góc với BC

Xem đáp án » 09/11/2020 1,805

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết BC = 20cm, HA = 9cm, HC = 16cm. Hãy tính AB bằng hai cách

Xem đáp án » 09/11/2020 1,226

Câu 5:

Cho tam giác ABC có AB = 24, AC = 32, BC = 40. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 7. Chứng minh rằng 

a, Tam giác ABC vuông

b, AMB^=2C^

Xem đáp án » 09/11/2020 785

Câu 6:

Cho tam giác ABC cân tại A, A^=30° BC=2 cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CBD^=60°. Tính độ dài AD

Xem đáp án » 09/11/2020 715

Câu 7:

a) Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20 cm, độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 3 và 4. Tính độ dài các cạnh góc vuông

b) Tính các cạnh của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 5:12, chu vi của tam giác bằng 60 cm

Xem đáp án » 09/11/2020 639

Bình luận


Bình luận