Câu hỏi:

09/11/2020 309

Một người thợ xây đóng góc vuông trên mặt đất để làm móng nhà, người thợ làm như sau:

Bước 1: Lấy một sợi dây đánh dấu điểm đầu là A. Dùng thước đo đoạn thứ nhất dài 3m và đánh dấu (chẳng hạn là B). Đo tiếp đoạn thứ hai dài 4m và đánh dấu (chẳng hạn là C). Đo tiếp đoạn thứ ba dài 5m được điểm cuối (hình dưới). Buộc điểm cuối với điểm A ta có sợi dây vòng tròn có 3 điểm đánh dấu

Bước 2: Dùng 3 chiếc cọc. Đóng chiếc cọc thứ nhất và thứ hai theo một cạnh của mặt nền (chọn cạnh tương đối chuẩn), cọc thứ hai tại góc dự kiến xây coc thứ nhất cách cọc thứ hai là 3m. Căng sợi dây sao cho cọ thứ nhât tại nút A, cọc thứ hai tại nút B. Dùng cọc thứ ba buộc tại điểm C của dây và cho các đoạn dây thẳng để đóng cọc thứ 3 Em hãy giải thích tại sao ABC^=90°

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Định lý Pitago !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. 

a) Tính độ dài cạnh BC. 

b)Kẻ AH vuông góc BC. Biết AH = 4,8cm. Tính độ dài các đoạn BH.

Xem đáp án » 09/11/2020 4,842

Câu 2:

Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết AH = 3cm, HC = 2cm. Tính độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 3,204

Câu 3:

Cho hình vẽ bên, trong đó BC= 6cm, AD=8cm. Chứng minh rằng AD vuông góc với BC

Xem đáp án » 09/11/2020 2,296

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ BH vuông góc với AC. Biết BC = 20cm, HA = 9cm, HC = 16cm. Hãy tính AB bằng hai cách

Xem đáp án » 09/11/2020 1,652

Câu 5:

Cho tam giác ABC có AB = 24, AC = 32, BC = 40. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 7. Chứng minh rằng 

a, Tam giác ABC vuông

b, AMB^=2C^

Xem đáp án » 09/11/2020 1,168

Câu 6:

Tam giác ABC có A^=90°, B^=30°, AB=6 cm. Tính các độ dài AC, BC.

Xem đáp án » 09/11/2020 982

Câu 7:

Cho tam giác ABC cân tại A, A^=30° BC=2 cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CBD^=60°. Tính độ dài AD

Xem đáp án » 09/11/2020 938

Bình luận


Bình luận