Câu hỏi:

14/11/2020 8,340

Cho hình vẽ bên, biết a // b và A3^= 60°. Tính số đo các góc còn lại trên hình

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính được A3^=A1^=B3^=B1^=60°A2^=A4^=B2^=B4^=120°

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b và A1^ =75°. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Xem đáp án » 14/11/2020 7,367

Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Qua một điểm vẽ được một và chỉ một đường thắng song song với đường thẳng đã cho.

b) Qua một điểm ở ngoài đường thẳng vẽ được ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

c) Qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

d) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau.

e) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Xem đáp án » 14/11/2020 5,998

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm C có bờ là đường thẳng AB, vẽ tia AD sao cho BAD^=ABC^. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B có bờ là đường thẳng AC, vẽ tia AE sao cho CAE^=ACB^. Chứng minh.:

a) AD song song với BC;

b) Ba điểm D, A, E thẳng hàng

Xem đáp án » 14/11/2020 5,844

Câu 4:

Cho hình vẽ bên.

a) Chứng minh AD song song với BC.

b) Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB không chứa điểm D, lấy điểm 

E sao cho  BAE^= 70°. Chứng minh E, A,

D thẳng hàng theo hai cách sau:

Cách 1: Chứng minh EAD^ = 180°.

Cách 2: Sử dụng tiên đề Ơ-clit.

Xem đáp án » 14/11/2020 4,363

Câu 5:

Cho hình vẽ bên, trong đó m // n và M2^ = 120°. Tính số đo các góc còn lại.

Xem đáp án » 14/11/2020 4,102

Câu 6:

Tính số đo x trong hình vẽ bên.

Xem đáp án » 14/11/2020 3,506

Bình luận


Bình luận