Câu hỏi:

12/12/2020 362

A. Trắc nghiệm

Điền số liệu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: Chỉ có khoảng … lượng nước đi qua cây được sử dụng để tạo môi trường sống cho các hoạt động sống, trong đó có chuyển hóa vật chất, tạo vật chất hữu cơ cho cơ thể.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn c. 2% (98% còn lại thất thoát qua thoát hơi nước)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,130

Câu 2:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án » 12/12/2020 866

Câu 3:

Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, điều nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/12/2020 834

Câu 4:

Quá trình lên men trong phân giải kị khí có thể tạo thành

Xem đáp án » 12/12/2020 809

Câu 5:

Loại khí nào dưới đây thường được dùng trong bảo quản hạt giống?

Xem đáp án » 12/12/2020 629

Câu 6:

B. Tự luận

So sánh con đường CAM và con đường C4.

Xem đáp án » 12/12/2020 585

Câu 7:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 489

Bình luận


Bình luận