Câu hỏi:

12/12/2020 200

Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn c. Nước (cùng với khí cacbônic và năng lượng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,131

Câu 2:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án » 12/12/2020 869

Câu 3:

Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, điều nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/12/2020 835

Câu 4:

Quá trình lên men trong phân giải kị khí có thể tạo thành

Xem đáp án » 12/12/2020 812

Câu 5:

Loại khí nào dưới đây thường được dùng trong bảo quản hạt giống?

Xem đáp án » 12/12/2020 629

Câu 6:

B. Tự luận

So sánh con đường CAM và con đường C4.

Xem đáp án » 12/12/2020 585

Câu 7:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 489

Bình luận


Bình luận