Câu hỏi:

12/12/2020 273

Chứng minh quang hợp ở thực vật là tiền đề cho hô hấp và ngược lại

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Quang hợp là tiền đề của hô hấp vì hô hấp sử dụng nguyên liệu được tạo ra từ quá trình quang hợp, đó là O2 và chất hữu cơ (điển hình là cacbohiđrat như glucôzơ, tinh bột)

- Hô hấp là tiền đề của quang hợp vì hô hấp tạo ra năng lượng và khí CO2 cùng hơi nước, tất cả các sản phẩm này đều là nguyên liệu cần thiết cho quá trình quang hợp ở cây xanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,121

Câu 2:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án » 12/12/2020 860

Câu 3:

Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, điều nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/12/2020 820

Câu 4:

Quá trình lên men trong phân giải kị khí có thể tạo thành

Xem đáp án » 12/12/2020 802

Câu 5:

Loại khí nào dưới đây thường được dùng trong bảo quản hạt giống?

Xem đáp án » 12/12/2020 623

Câu 6:

B. Tự luận

So sánh con đường CAM và con đường C4.

Xem đáp án » 12/12/2020 581

Câu 7:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 481

Bình luận


Bình luận