Câu hỏi:

12/12/2020 2,789

Bón phân hợp lí được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn a. Tất cả các phương án còn lại đều đúng 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao để tránh nguy cơ thất thoát nitơ trong đất, chúng ta cần giữ cho đất luôn tơi xốp, có độ thoáng khí cao?

Xem đáp án » 12/12/2020 4,491

Câu 2:

B. Tự luận

So sánh hai hình thức hô hấp ở thực vật

Xem đáp án » 12/12/2020 3,633

Câu 3:

Trong quang hợp của thực vật C3, glucôzơ tạo thành có nguồn gốc trực tiếp từ

Xem đáp án » 12/12/2020 3,167

Câu 4:

Đối với cơ thể thực vật, ion kali không có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,871

Câu 5:

Có bao nhiêu dạng nitơ khoáng được rễ cây hấp thụ?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,135

Câu 6:

Từ một phân tử glucôzơ, sau đường phân tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,729

Bình luận


Bình luận