Câu hỏi:

12/12/2020 4,502

Vì sao để tránh nguy cơ thất thoát nitơ trong đất, chúng ta cần giữ cho đất luôn tơi xốp, có độ thoáng khí cao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đất không tơi xốp thì lượng ôxi khuếch tán vào đất sẽ thấp, lúc này các vi sinh vật kị khí trong đó điển hình là vi khuẩn phản nitrat hóa sẽ có cơ hội phát triển, thực hiện quá trình chuyển hóa nitrat có trong đất thành nitơ phân tử, làm thất thoát lượng lớn nitơ khoáng có trong đất. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, chúng ta cần phải thường xuyên vun xới để đất luôn thoáng khí và tơi xốp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

So sánh hai hình thức hô hấp ở thực vật

Xem đáp án » 12/12/2020 3,645

Câu 2:

Trong quang hợp của thực vật C3, glucôzơ tạo thành có nguồn gốc trực tiếp từ

Xem đáp án » 12/12/2020 3,169

Câu 3:

Đối với cơ thể thực vật, ion kali không có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,875

Câu 4:

Bón phân hợp lí được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,794

Câu 5:

Có bao nhiêu dạng nitơ khoáng được rễ cây hấp thụ?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,138

Câu 6:

Từ một phân tử glucôzơ, sau đường phân tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,732

Bình luận


Bình luận