Câu hỏi:

12/12/2020 5,852

B. Tự luận

So sánh hai hình thức hô hấp ở thực vật

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

So sánh hai hình thức hô hấp ở thực vật:

A. Giống nhau:

- Đều sử dụng nguyên liệu là chất hữu cơ (điển hình là glucôzơ)

- Đều trải qua giai đoạn đường phân (xảy ra trong tế bào chất)

- Đều nhằm mục đích tạo ra năng lượng, cung cấp cho hoạt động sống của thực vật

B. Khác nhau:

Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao để tránh nguy cơ thất thoát nitơ trong đất, chúng ta cần giữ cho đất luôn tơi xốp, có độ thoáng khí cao?

Xem đáp án » 12/12/2020 7,406

Câu 2:

Đối với cơ thể thực vật, ion kali không có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 4,928

Câu 3:

Trong quang hợp của thực vật C3, glucôzơ tạo thành có nguồn gốc trực tiếp từ

Xem đáp án » 12/12/2020 4,351

Câu 4:

Bón phân hợp lí được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 3,941

Câu 5:

Từ một phân tử glucôzơ, sau đường phân tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,981

Câu 6:

Có bao nhiêu dạng nitơ khoáng được rễ cây hấp thụ?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,857

Bình luận


Bình luận