Câu hỏi:

13/12/2020 315

Qua bài “Cảnh ngày hè” em thấy Nguyễn Trãi là người có tấm lòng như thế nào đối với thiên nhiên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tấm lòng của tác giả:

   + Tha thiết yêu thiên nhiên, đất nước

   + Tìm thấy trong tình yêu thiên nhiên có nguồn cội của tình yêu cuộc đời, cuộc sống

   + Tấm lòng đau đáu luôn hướng về dân, về nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai câu thơ cuối bài thơ “Cảnh ngày hè” cho ta hiểu tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với người dân như thế nào

Xem đáp án » 13/12/2020 324

Câu 2:

Sự thay đổi âm điệu trong bài thơ “Cảnh ngày hè” có tác dụng gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả?

Xem đáp án » 13/12/2020 312

Câu 3:

Âm điệu câu thơ lục ngôn (sáu chữ) kết thúc bài thơ “Cảnh ngày hè” khác âm điệu những câu thất ngôn (bảy chữ) như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 303

Câu 4:

Trong bài thơ “Cảnh ngày hè” có nhiều động từ diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những động từ nào, trạng thái của cảnh được diễn tả ra sao?

Xem đáp án » 13/12/2020 299

Câu 5:

Bài thơ “Cảnh ngày hè” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 294

Câu 6:

Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng những giác quan nào trong bài thơ “Cảnh ngày hè”?

Xem đáp án » 13/12/2020 275

Bình luận


Bình luận