Câu hỏi:

13/12/2020 453

Theo em quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm tích cực hay tiêu cực. Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì đây là một quan niệm tích cực. Bởi cuộc sống như thế bản thân mình sẽ không bị đồng tiền và quyền lực làm lu mờ đi nhân tâm, sẽ không ủng hộ những thế lực xấu và thói xấu trong xã hội, giữ cho cốt cách được trong sạch, thanh cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải thích ý hiểu của em về điển tích trong 2 câu cuối bài thơ “Nhàn”

Xem đáp án » 13/12/2020 2,498

Câu 2:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem đáp án » 13/12/2020 444

Câu 3:

Quan điểm của tác giả về “dại” và “khôn” trong bài thơ “Nhàn” như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 404

Câu 4:

Em hiểu thế nào là nơi “vắng vẻ”, chốn “lao xao” trong bài thơ “Nhàn”?

Xem đáp án » 13/12/2020 395

Câu 5:

Hai câu thơ đầu bài thơ “Nhàn” cho ta hiểu hoàn cảnh cuộc sống và tâm trạng của tác giả như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 313

Câu 6:

Cách dùng số từ, danh từ trong câu thơ thứ nhất và nhịp điệu hai câu thơ đầu bài thơ “Nhàn” có gì đáng chú ý?

Xem đáp án » 13/12/2020 288

Bình luận


Bình luận