Câu hỏi:

13/12/2020 195

Nêu vai trò của mỗi đoạn thơ (đề, thực, luận, kết) đối với chủ đề toàn bài “Đọc Tiểu Thanh kí”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   - Hai câu đề -tả cảnh để kể việc: từ quang cảnh hoang phế ở Tây hồ, người đọc liên tưởng tới cuộc đời thay đổi, từ đó làm nảy sinh cảm xúc của nhà thơ.

   - Hai câu thực: suy ngẫm của tác giả về số phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh qua hình ảnh son phấn và văn chương.

   - Hai câu luận: liên hệ thân phận của nàng Tiểu Thanh với những bậc văn nhân tài tử trong đó có nhà thơ.

   - Hai câu kết: nhà thơ mong mỏi sự đồng cảm của người đời sau.

   ⇒ Từng phần, đoạn đều nằm trong cảm hứng chung của tác phẩm: sự xót thương và cảm thông của tác giả, từ đó suy ngẫm tới thân phận mình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em con số 300 trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 404

Câu 2:

Qua bài “Đọc Tiểu Thanh kí”, Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài văn chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng của nhà thơ?

Xem đáp án » 13/12/2020 246

Câu 3:

Hoàn cảnh sáng tác bài “Đọc Tiểu Thanh” kí là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 241

Câu 4:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Đọc Tiểu Thanh Kí” của Nguyễn Du.

Xem đáp án » 13/12/2020 235

Câu 5:

Câu: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi” trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có nghĩa gì? Nỗi hờn (hận) ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời được?

Xem đáp án » 13/12/2020 204

Câu 6:

Em có nhận xét gì về cảm xúc của nhà thơ khi bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” khép lại?

Xem đáp án » 13/12/2020 204

Bình luận


Bình luận