Câu hỏi:

13/12/2020 405

Theo em con số 300 trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   - 300 năm: từ lúc Tiểu Thanh chết cho đến lúc Nguyễn Du viết bài thơ.

   - Tiểu Thanh mất, 300 năm sau có một người là Nguyễn Du làm thơ, khóc thương nàng. Nhưng đến lượt nhà thơ mất thì 300 năm sau có ai khóc cho nhà thơ không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua bài “Đọc Tiểu Thanh kí”, Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài văn chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng của nhà thơ?

Xem đáp án » 13/12/2020 246

Câu 2:

Hoàn cảnh sáng tác bài “Đọc Tiểu Thanh” kí là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 241

Câu 3:

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Đọc Tiểu Thanh Kí” của Nguyễn Du.

Xem đáp án » 13/12/2020 235

Câu 4:

Câu: “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi” trong bài “Đọc Tiểu Thanh kí” có nghĩa gì? Nỗi hờn (hận) ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời được?

Xem đáp án » 13/12/2020 204

Câu 5:

Em có nhận xét gì về cảm xúc của nhà thơ khi bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” khép lại?

Xem đáp án » 13/12/2020 204

Câu 6:

Nêu vai trò của mỗi đoạn thơ (đề, thực, luận, kết) đối với chủ đề toàn bài “Đọc Tiểu Thanh kí”

Xem đáp án » 13/12/2020 195

Bình luận


Bình luận